apibaubti

apibaũbti, -ia, apìbaubė tr. apaugti kuo, apželti: Jų daržus baigia žolė apibaũbt Rm. \ baubti; apibaubti; atbaubti; įbaubti; išbaubti; nubaubti; pabaubti; parbaubti; prabaubti; pribaubti; subaubti; užbaubti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atbaubti — atbaũbti, ia, àtbaubė intr. baubiant ateiti: Bulius, žemę kasdamas, atbaũbia Gs. baubti; apibaubti; atbaubti; įbaubti; išbaubti; nubaubti; pabaubti; parbaubti; prabaubti; pribau …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • baubti — baũbti, ia, ė intr. 1. SD8, J rėkti, mūkti, bliauti (apie galvijų balsą): Neerzink tik to buliaus – matai, ka jis įsireižęs, jau baũbia Gs. Tai gražiai baũbia palši jauteliai Mrj. Ko karvytė baũbia, ryto rasas braukia? NS257. ^ Už kalnų ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbaubti — išbaũbti, ia, ìšbaubė 1. intr. galėti išrėkti, išbliauti, išmauroti: Ta karvė tai išbaũbia, kažkur girdėt Rm. 2. intr. baubiant išeiti: Na, paskui jautis išbaũbęs iš trobos (ps.) Varn. 3. intr. menk. garsiai, storu balsu pasakyti: Storu bosu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nubaubti — nubaũbti, ia, nùbaubė intr. 1. baubiant, maurojant nueiti: Karvė miške baũbė baũbė ir kažkur nùbaubė, nebesimato Rm. 2. refl. subaubti, subliauti, sumauroti: Bulius nusìbaubė K. Karvė nusibaubdavo ant viso kaimo, lyg atsisveikindama rš. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pabaubti — pabaũbti, ia, pàbaubė intr. baubti kiek laiko, pamauroti: Kai imi erzint mūs bulių, tai jis kiek pabaũbia, bet nesiveja Gs. ^ Veršiu nebliovęs, jaučiu nepabaũbsi Gdž. baubti; apibaubti; atbaubti; įbaubti; išbaubti; nubaubti; pabaubti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parbaubti — parbaũbti, ia, par̃baubė 1. intr. baubiant pareiti: Jauteliai parbaũbia, vieškelėliu pareina Eiš. 2. refl. ištisai baubti: Jo jauteliai – baubleliai stalde parsibaubę rš. baubti; apibaubti; atbaubti; įbaubti; išbaubti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prabaubti — prabaũbti, ia, pràbaubė intr. baubiant praeiti, prabėgti: Įšokau į tokią duobę, tai bulius prabaubė pro šalį Gs. baubti; apibaubti; atbaubti; įbaubti; išbaubti; nubaubti; pabaubti; parbaubti; prabaubti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pribaubti — pribaũbti, ia, prìbaubė 1. intr. baubiant prieiti: Bulius prìbaubė prie kupetos šieno ir ėmė draskyt su ragais Gs. 2. tr. baubimu uždirbti, gauti už baubimą: ^ Jautis pinigų nepribaubs LTR(Grk). 3. tr. menk. prirėkti, išūžti baubiant:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • subaubti — subaũbti, ia, sùbaubė intr. 1. subliauti, sumauroti: Karvė liūdnai subaubė mū! rš. Jautis subaubė, ragais prirėmė vilką prie sienos rš. 2. menk. garsiai storu balsu surikti: Ale gana! – subaubė Ignotas rš. 3. prk. sutrinksėti, sudundėti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užbaubti — užbaũbti, ia, ùžbaubė 1. intr. užmauroti, užbliauti: Kad ùžbaubė karvė, net ausys plyšta! Rm. 2. tr. menk. garsiai, storu balsu uždainuoti, užrėkti: Kad ùžbaubė bernai kažkokią dainą, neit aš ausis turėjau užsikimšt Gs. baubti; apibaubti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.